Magyarország országmárkája - B

Pályázat : MTU Zrt.
2018-04-20
Brand

A pályázat célja Magyarország logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozicionálása és ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évtizedre. A két leadandó változat közül ez az a pályázatom amelyik megadott márkapillérekre szabadon asszociál, tehát az alkotóra van bízva, hogy abból mit emel ki, minek mentén alkotja meg a logót és a szlogent és az hogy kapcsolódik Magyarországhoz.

Az elkészítésében közreműködött

Koncepció és story :

Design és illusztráció :

Animáció :

Narrátor :

Sound design :

No items found.

a projekt részletei

A koncepció

Gyökereink. Ismét Magyarország alapjaihoz nyúltam vissza, de most egy másik szemszögből. Történelmünk, kultúránk, népünk magját próbáltam megfogni. Így választottam a rovásírást* és a keresztény szimbólumrendszert alap motívumnak. A logó kemény, monumentális karaktereivel Magyarország erős, minden megpróbáltatást kiálló szívósságára, különleges hagyományaira, több mint ezer éves történelmére is utal.

A felirat másodlagos jelentésekkel is bír. A H és N betűk túlhúzott átlói, a huszári mente gombolójára, a lányok fejére kötött — a népviselet részét képező — kendő masnijára vagy nemzeti lobogónkra is utalnak. Az egymást átölelő betűk és a nádasként kuszán egymást keresztező szárak egyaránt a természet közelségére utalnak. Országunk két nagymúltú szimbóluma is felfedezhető a logóban, az íj, és a felettünk elrepülő turul.

* A rovásírás (e)G betűje fordított V formájával és átlójával például az egy az Isten szimbóluma. Az X, azaz a tükrözött V a világ, fény, tűz, erő, élet és a sár, szárazság, halál, elmúlás, sötétség kettős szimbóluma. Az X továbbá a kereszt ókeresztény időkben használt jele is. Ilyen formában szerepel a kereszt többek között a chí-ró szimbólumban is, melyet Krisztus monogramjának is neveznek.

** A képeken szereplő jelképek balról jobbra és fentről lefelé: Szent István királyunk aláírása; részlet a rovásírás abc-ből; chí-ró

A szlogen

A ,,vesd bele magad hagyományainkba”, azaz Jump into our traditions szlogen Magyarország ezen különleges jellegzetességeinek, szokásainak felfedezésére szólítja fel a látogató vagy látogatást tervező külföldi közönséget. Az ugrás dinamikája utal a más országoktól merőben eltérő hagyományokra, pezsgő gasztronómiai életünkre, de akár értelmezhető a tavaink, fürdőink vízébe való ugrásként is, visszautalva ezzel a vízeink fontosságára. A logó koronára, búzakalászra vagy földre emlékeztető aranyos-barna színe és a szlogen patinás ciánkékje tovább erősítik a tradícióinkra utaló üzeneteket.

Verziók

Az alap és négyzetes verziókon kívül egy rövidített, monogram szerű és egy nemzeti lobogóval kiegészített verzió is segíti a különböző hordozókon való megjelenést.

Kiegészítő elemek

A természetközeliség,  a nádas világára ráerősítő egymást keresztező “csíkok”, a Magyarország formájú pulikutya,  illetve gólya és pálinka egészíti ki  a logót az arculati elemeken.

Hivatkozások:

onedoor.hu - Nádas képe

wikipedia.com - chí-ró jelkép és Szent István aláírása

rovasirasforrai.hu - rovásírás abc kép

vertesegyesulet.hu - mente kép

Nemere István: A rovásírás története. ANNO kiadó. 128.o - a rovásírás szöveges elemzése

wikipedia.com - chí-ró szöveges elemzése

További munkáim

Brand

Magyarország országmárkája - A

Motion

Showreel - 2020